Snabbstart

Denna guide ger dig en introduktion i hur du använder deklarerakryptos verktyg för att deklarera sina affärer med kryptovalutor.

Steg 1 - Händelser

I händelsesteget lägger du in alla dina köp, sälj, köp av vara, inkomster, mining etc. Antingen gör du det manuellt händelse för händelse, eller så använder du vår smarta importfunktion som drar in alla dina trades från en handelsplats. Har vi inte stöd för just din handelsplats ännu så maila gärna oss så försöker vi fixa det. Undertiden kan du alltid använda vårt generella format som du kan använda för att importera händelser från fil, se vår guide hur det fungerar här.

Steg 2 - Beräkna

I beräkna steget räknar vi ut hela ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp per kryptovaluta i svenska kronor enligt skatteverkets rekomendationer. Här kommer vi också varna om något inte stämmer, t.ex. att du har negativt antal kvar av en valuta, det innebär att du glämt lägga in ett köp tidigare. 

Uträkningen behöver inte skickas in till skattevereket men de kan komma att begära in den, om det skulle inträffa så har du den färdig här.  Vi har medvetet utformat den som den ser ut i deras blanketter.

Har du deklarerat tidigare, själv eller i något annat system, så är det bara att lägga in omkostnadsbelloppet för respektive kryptovaluta innan du börjar.

Steg 3 - Deklarera

I deklarationssteget beräknas den slutgiltiga skatten eller förlustavdraget som du fått. Vi beräknar enligt skatteverkets metod förenklad redovisning för privatpersoner. Det innebär att du bara behöver redovisa dina totala vinster respektive totala förluster under året för varje kryptovaluta. Du behöver alltså inte redovisa varje affär för sig. Totala vinsten beskattas med 30% eller den totala förlusten är avdragsgill till 70%.

Vi presenterar resultatet på ett enkelt och tydligt sätt så det bara är att fylla i din e-deklaration online. Alternativt använder du vår exportfunktion som innebär att det bara är att ladda upp två filer till skatteverket så är det klart.