Hur man använder Deklarerakryptos importformat

Denna guide beskriver hur du kan importera händelser från en fil. Du kan använda standardimporten för egna händelser, händelser från en wallet eller händelser exporterade från en handelsplats som vi inte har stöd för ännu.

Introduktion

Deklarerakryptos standardformat är bra för två saker.

 1. För att konvertera och importera från en handelsplats som vi inte har inbyggt stöd för. Vårt importformat kan användas för att importera från vilken handelsplats (exchange) som helst. Använd vår steg för steg guide nedan.

 1. När du tycker det är lättare att hantera dina händelser i din egen editor som Excel eller Google Sheets, istället för direkt i vårt gränssnitt.

 

Konvertera en fil till standardformatet

När du har handlat på en handelsplats (exchange) som vi inte har direktstöd för så går det jättebra att konvertera deras exportfil till vårt standardformat i en vanlig editor för kalkylblad (spreadsheets), exempelvis Excel eller Google Sheets.

Här följer en steg för steg beskrivning över hur du går till väga:

 1. Handelsplatsen låter dig oftast exportera alla dina köp och sälj till en CSV fil, eller en excel fil. Börja med att gör det. Logga in på din handelsplats och leta upp vart du exporterar ut datan. Hittar du inte så vänd dig till deras dokumentation eller support.

 1. Spara undan originalfilerna och skapa en kopia som du använder i nästa steg.

 1. Öppna kopian i din editor. Om du laddade hem filen i ett CSV format så kommer din editor känna av vilken typ av separering som används mellan kolumnerna. Du behöver oftast bara klicka vidare utan att ändra något.

  Oftast får du en fråga om du vill konvertera datum till programmets datumformat vilket du bör göra. Det blir det lättare att hantera datumen i programmet sedan och deklarerakrypto kommer att känna igen datumet vid import.

  Blir det problem, läs mer i stycket “CSV formatet” nedan.

 1. Det du behöver göra nu är att se till att kolumnerna döps om till motsvarande i vårt format. Detta kan vara lite klurigt på grund av att deras namngivning på kolumnerna inte alltid är helt lätta att tolka. Genom att förstå innehållet i en kolumn samt tolka namngivningen så brukar man kunna lista ut vilken motsvarighet som finns i vårt format.

  Läs mer i stycket “kolumner” nedan.

 1. Lägg till en källa på alla händelser. Skapa en ny kolumn som heter “source” och lägg till en källa på varje rad. Du måste ha en källa för att det skall gå att importera. Det är dessutom bra för att du skall kunna hitta dina händelser i efterhand och känna igen dem till skillnad från andra. Ett exempel kan vara namnet på handelsplatsen eller plånboken som händelsen avser.

 1. Verifiera händelsetypen: Handelsplatserna använder oftast inte samma namn som vi, men det är viktigt att du döper om dem till våra namn. Exempelvis kan det stå LIMIT_BUY för köp, men vi vill att det skall stå BUY med stora bokstäver. Det här kan ibland vara lite tidsödande, men använd copy paste, du kan också oftast skriva in i en ruta och sedan klicka och dra nedåt med musen för att kopiera till rutorna under. Men var noggrann så det inte blir BUY när det skall vara SELL exempelvis.

  Läs mer i stycket “Händelsetyper” nedan.

 1. Valutakoder: Se till att dina valutakoder är formaterade på rätt sätt. Vissa handelsplatser har en kolumn som heter “market” och där står det exempelvis LTC / BTC, eller btc-ltc.

  Var noga med vilken valuta du handlar med och vilken du växlar till.

  Se exempel kolumnen till höger under stycket “Kolumner” nedan.

 1. Referenskolumnen. Den här är viktig för att deklarera krypto inte skall skriva över gamla händelser (rader). Om du tex lägger till händelser och importerar samma fil igen så kommer systemet att känna av om händelsen redan finns i systemet med hjälp av den här kolumnen. Så om det finns ett referensnummer eller id-nummer som är unikt per rad  i filen du konverterar från så använd det som referens.

 1. Alla siffror skall använda punkt (.) för att markera decimaler.
   

 2. Spara eller exportera filen i formatet CSV och välj att separera kolumnerna med kommatecken (,).

 1. Nu är det dags att importera filen i deklarerakrypto.se. Läs mer under stycket “Importera standardformatet” nedan.

 

Skapa en importfil i en spreadsheet

Är man van vid att jobba i Excel eller Google Sheets så föredrar man oftast att jobba i det framför ett nytt system som man inte är van vid ännu. Deklarera krypto är visserligen utformat så att man så enkelt som möjligt skall kunna lägga in händelser manuellt i systemet och dessutom får hjälp under tiden, men ibland vill man kanske sammanställa lite händelser i ett spreadsheet och sedan importera det i ett svep.

 1. Skapa en ny tom fil. Kopiera in kolumnnamnen från mallen under stycket “kolumner
   

 2. Datumformatet under kolumnen “eventDate”. Använd programmets inbyggda formatering för datum, systemet klarar de flesta datumformat. Om du får problem med givet format eller vill vara säker på att det ska bli rätt, använd följande formatering:

  YYYY-MM-DD HH:mm:ss. (ex. 2020-02-04 10:34:00), tidpunkt är inte obligatoriskt, men observera att händelsen kommer då att läggas in kl 00:00.
  YYYY = årtal
  MM = månad
  DD = dagar
  HH = timmar
  Mm = minuter
  Ss = sekunder
   

 3. Händelsetyper under kolumnen “eventTypes”. Använd händelsetyperna för standardformatet, Läs mer i stycket “Händelsetyper” nedan.
   

 4. Hur du fyller i alla valutor och siffror står beskrivet under stycket “Kolumner” nedan.
   

 5. Referencekolumnen. Den här är viktig för att deklarera krypto inte skall skriva över gamla händelser (rader). Om du tex lägger till händelser och importerar samma fil igen så kommer systemet att känna av om händelsen redan finns i systemet med hjälp av den här kolumnen. När man skapar en egen fil så kanske det inte alltid finns något ordernummer, referensnummer, id-nummer eller liknande att använda. Då går det bra att bara numrera uppifrån och ner. 1,2,3,4,5 etc. När du sedan lägger till rader så fortsätter du bara numreringen. En referens måste alltid vara unikt för det importkontot du använder senare.
   

 6. Spara eller exportera filen i formatet CSV och välj att separera kolumnerna med kommatecken (,).
   

 7. Nu är det dags att importera filen i deklarerakrypto.se. Läs mer under stycket “Importera standardformatet” nedan.

 

Importera standardformatet

Här beskrivs steg för steg hur du gör en import i deklarerakrypto.se med standardformatet.
 

 1. När du loggat in på deklarerakrypto.se, gå till sidan “1. händelser”.

 1. Överst på sidan välj fliken “importera”.

 1. Välj källa: "standardformat" och typ av import "standardformat"

 1. Välj konto (Importkont), Följande alternativ finns:

  1. Skapa nytt konto - Om detta är den första importen av många från samma källa.

  2. Välj konto... (koppla till ett gammalt konto) - Om detta är en import från en källa som du tidigare importerat från.

  3. Koppla ej till ett konto - Om detta är en enskild import från en källa utan framtida händelser.

   Mer information om "importkonto" nedan.
    

 2. Klicka på “Välj fil” och bläddra fram till din fil på din dator. När du valt fil tryck på “Ladda upp”.
   

 3. Om det gick bra att ladda upp filen så kan du nu trycka på “Importera”.

 1. Om du har gjort allt rätt så kan du nu se dina rader i din händelselista nedan. Om du vill se exakt vad som kom in i din import gå till importsidan i menyn överst på sidan.

 

Importkonto

Ett importkonto används för att undvika dubbletter i systemet  när man importerar flera gånger från samma källa. Det som sker är att systemet jämför informationen i kolumnen reference med tidigare inlagda händelser från samma importkonto. När du vet att du inte kommer importera igen från samma källa så behöver du inte koppla importen till ett importkonto. Använd importkonto bara när du vet att du kommer fortsätta importera nya händelser framöver från samma källa.

Namnge kontot till källan som importen kommer från. Då kommer du lättare ihåg vilket konto du använde sist. Tex om du har konverterat en exportfil från Coinbase till standardformatet så kan du kalla kontot Coinbase. Har du fler inloggningskonton på Coinbase så kan du lägga till ett namn bakom "Coinbase Kalle".

Importkonto och en händelses referens är ihopkopplat:

 • Alla referensnummer på samma importkonto måste vara unika, för att det skall gå att känna av tidigare inlagda händelser.
 • Samma referensnummer kan finnas mellan olika importer på olika importkonton i systemet.
 • Välj alltid samma Importkonto när du tar in nya importfiler från samma källa, eller om du arbeter med en fil och lägger till händelser över tid.
   

Kolumner

Nedan är en tabell med med alla kolumnnamn som är tillåtna i standardformatet, samt en liten beskrivning av syftet. 

Datum, källa, händelsetyp, antal och currency/currencyPair är obligatoriska fält. Om du importerar köp/sälj transaktioner är total eller unitPrice obligatoriska. Om du inte fyller i total eller unitPrice räknar systemet automatiskt ut hur mycket det motsvarar i kronor, användbart för t.ex. för mining, gåva, mottagen gåva, inkomst och köp av vara/tjänst.

Kolumnnamn

Beskrivning

Exempel

eventDate

Datum: Tidpunkt för händelsen

2020-02-16 103122

source

Källa: Varje händelse kan ha en källa för att du skall kunna hitta dina händelser bättre i vårt system i efterhand.

Coinbase 

eventType

Händelsetyp: så att systemet vet vilken typ av händelse det rör sig om. Vi har stöd för följande: BUY, SELL, GIFT, INCOME, LOST, MINING, PRODUCT_SERVICE, GIFT_RECEIVED, TRANSFER. Läs mer i stycket “Händelsetyper”.

BUY

currency

Valuta: som händelsen defineras i, T.ex, du säljer BTC, LTC, ETH, USD etc.

LTC

marketCurrency Marknadsvalutan: du använder för att köpa eller sälja, etc. T.ex. USD, SEK, LTC. BTC
currencyPair Valutapar kan användas istället för currency och market currency. Anges som currency/marketCurrency. LTC/BTC

quantity

Antal: i valutan ovan. Alltså antalet som definieras av händelsetypen, dvs är det ett köp, hur mycket köpte du. 

10

unitPrice

Pris per enhet ( Kursen ) för marknadsvalutan.

0.01252263

total

Totalt: antal i marknadsvalutan

0.12522630

feeCurrency

Avgiftsvaluta: Valuta du betalade eventuell avgift i, T.ex. USD, SEK, BTC

BTC

fee

Avgift: i "feeCurrency"

0.0000034

reference

Referens kan vara ordernummer, id eller blockchain address. Kan vara bra om du behöver verifiera en viss typ av order senare. Kommer ej med i deklarationen. 

Reference används också för att undvika att dubletter i systemet om du väljer att importera filen igen. Reference används bara om du kopplat importen till ett konto. Den ska vara unik för varje specifik rad (händelse). Mer om det under stycket “importera standardformatet”.

Order: 722

comment

Kommentar är för din egen skull, kommer ej med i deklarationen.

 

 

Kopiera tabellrad med rubrikerna

Markera och kopiera den här tabellraden för att snabbt få in dem i ditt spreadsheet program.

eventDate source currency quantity marketCurrency currencyPair unitPrice total feeCurrency fee reference comment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händerlsetyper

Kolumnen "eventTypes" talar om vilken typ av händelse som som skall registreras i deklarera kryptos system. Varje rad i importfilen måste alltså ange någon av följande händelser: Det är viktigt att exakt namnen i vänsterkolumnen nedan anges, annars kommer inte systemet att förstå och ett fel kommer inträffa vid importögonblicket.   

BUY

Köp av kryptovaluta

SELL

Sälj av kryptovaluta

GIFT

Gåva från dig till någon annan

GIFT_RECEIVED

Mottagen gåva

INCOME

Inkomst i form av kryptovaluta

LOST

Förlorad kryptovaluta, tex borttappad virtuell plånboksnyckel eller förlorade när en handelsplats (exchange) blivit hackad. 

MINING

När du har myntat egen kryptovaluta

PRODUCT_SERVICE

Köp av vara eller tjänst

TRANSFER

En överföring mellan dina plånböcker. Kan även vara mellan dina plånböcker hos dina handelsplatser (exchange).


 

Obligatoriska fält vid respektive händelsetyp

 • O = Obligatorisk. Måste alltid finnas med i importfilen.

 • V = Valfri, behöver inte finnas med, men är ok om den specificeras.

 • -- = Får inte finnas med, om data skickas in här kommer du få ett felmeddelande vid import.

 

eventDate

source

currency

marketCurrency

currencyPair quantity

unitPrice

total

feeCurrency

fee

reference

comment

BUY

Datum: O Tid: V

O

O, eller currencyPair

O, eller currencyPair

(O) O

O eller "total"

O eller "unitPrice"

V

V

V

V

SELL

Datum: O Tid: V

O

O, eller currencyPair

O, eller currencyPair

(O) O

O eller "total"

O eller "unitPrice"

V

V

V

V

PRODUCT_SERVICE

Datum: O Tid: V

O

O

V

  O

--

V

--

V (anges i "currency")

V

V

GIFT

Datum: O Tid: V

O

O

V

  O

--

--

--

V (anges i "currency")

V

V

GIFT_RECEIVED

Datum: O Tid: V

O

O

V

  O

V

V

--

--

V

V

INCOME

Datum: O Tid: V

O

O

V   O

V

V

--

--

V

V

MINING

Datum: O Tid: V

O

O

V   O

V

V

--

--

V

V

LOST

Datum: O Tid: V

O

O

V

  O

V

V

--

--

V

V

TRANSFER

Datum: O Tid: V

O

O

V

  O

--

V

--

--

V

V


 

CSV formatet

CSV, är ett vanligt textformat som används för att spara och överföra tabelldata. En tabells celler sparas rad för rad, vänster till höger, uppifrån och ner.

Kolumnernas namn står alltid i översta raden i filen och raderna separeras med radbrytning.

Cellernas kolumner separeras oftast med kommatecken (,) men ibland semikolon (;) eller bara blanksteg (mellanslag). Vi använder kommatecken så välj det när du sparar dina filer.

För att se vilken typ av separering som din importfil har så måste du öppna filen i en enkel texteditor, exempelvis Anteckningar i Windows (notepad) eller Notepad++. Där ser man tydligt vilken typ av tecken som används mellan talen för att separera kolumnerna.

 

Exempel på en CSV fil i standardformatet:

eventDate,source,eventType,currency,quantity,marketCurrency,unitPrice,total,feeCurrency,fee,reference,comment
2019-05-01,Bittrex,BUY,btc,1,sek,,2000,,,UHGFCFV,
2019-05-02,Poloniex,BUY,btc,0.9,sek,,2000,,,HJBJHV,
2019-05-15,Safello,BUY,btc,0.334,sek,,100,,,FDKJNB,
2019-05-16,Safello,SELL,btc,0.6,sek,,50981.89,,,KJHYTD,
2019-05-24,Safello,SELL,btc,0.4,sek,,20730.23,,,NBNVCH,
2019-05-27 10:20,Safello,SELL,btc,0.5,sek,,34350.66,,,TRERETT,
2019-05-27,Webbhallen,PRODUCT_SERVICE,btc,0.0013,sek,,2499,,,Ordernr: 736352,Köp av klocka

 

Ladda hem filen i CSV format

 

Exempel på spreadsheet i standardformatet:

 

Öppna spreadsheet i Google Sheets ( ny flik )