Integritetspolicy

Senast ändrad: 2019-04-27

 

På Ecoomy AB vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår tjänst i dag och i framtiden. För att göra detta behöver vi förstå hur du använder tjänsten så att vi kan leverera en fantastisk och personlig service som är anpassad speciellt för dig. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera hur du vill dela dina personuppgifter.

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Ecoomy AB ("oss", "vi" eller "vår" ”). Policyn gäller deklarerakrypto.se ("Tjänsten") .

 

Företagspolicy och grundsyn

 

 • Vi har aldrig och kommer inte sälja eller lämna ut din användardata
  Detta är helt emot vårt företagspolicy och grundsyn hos Ecoomy och anledningen till att vi brinner för den decentraliserade rörelsen.

 • Vi samlar inte in någon personlig information om dig
  Din integritet är viktigt för oss. Vi kommer alltid att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda din integritet.

 • Vi kommer alltid att arbeta för att förbättra din kontroll över din data
  Dina uppgifter är dina, inte våra. Vi har alltid och kommer alltid att behandla dem på det sättet.

 • Vi tar bort alla dina uppgifter omedelbart efter förfrågan
  Vi är här för vår service och för våra användare först. Om du av någon anledning vill att dina data tas bort, löser vi det åt dig.

 • Vi kommer alltid att anstränga oss för att följa Svensk lag och GDPR-bestämmelserna
  Vi tror på att vara goda medborgare, både för vårt ekosystem och de respektive länder där vi arbetar.

 

Vilken typ av data samlas in?

Vissa typer av användningsdata kan tillhandahållas av användaren fritt när du använder Tjänsten. Till exempel, när en användare manuellt eller via import anger detaljerna i deras transaktioner används dess data för att tillhandahålla funktioner som totala värdet av vinst / förlust över tiden.

Andra typer av användningsdata kan automatiskt hämtas för att förbättra produkten. Exempelvis kan felsökningsinformation som hjälper till att identifiera och adressera fel sammanställas.

Men ingen personlig information som kan identifiera en användare på något sätt samlas in. Uppgifter som samlas in används endast för att ge bästa möjliga service för användaren.

 

Hur samlas data in?

Data kan samlas in via kakor eller liknande teknik. Inga personuppgifter samlas någonsin in.

 

Hur hanteras data?

Data bearbetas på ett ansvarsfullt sätt och använder bästa praxis för säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst, upplysning, modifiering eller obehörig förstörelse. Tillgång till data inom Ecoomy är begränsad för användning till endast vid behov för användarvänliga funktioner, inklusive för följande ändamål:

Kundsupport

Användare kan från och till skicka in förfrågningar om ändringar, raderingar eller andra typer av ändringar i deras deklaration. För att kunna uppfylla dessa förfrågningar kan anpassade supportrepresentanter (endast med användarens tillstånd) få tillgång till sådana uppgifter.

Vart bearbetas datan?

Uppgifterna behandlas hos Ecoomys operativa kontor och på någon annan plats där parterna som är inblandade i behandlingen är placerade.

Hur länge sparas datan?

Datan hålls under den tid som krävs för att tillhandahålla tjänster och funktioner till användaren. När som helst kan användaren begära att deras data tas bort eller anonymiseras.

 

Dina rättigheter gällande personuppgifter

Den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Vi följer GDPR vilket bland annat ger individen följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;

 • Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;

 • Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;

Vid förfrågan tar Ecoomy bort den angivna informationen.

 

Barn

Tjänsten är inte avsedd för barn under 13 år.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte använda tjänsten eller tillhandahålla några personuppgifter till oss.

Om du är målsman för ett barn under åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss kan du kontakta oss och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter.

Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets konto och data.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy. När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.

Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att ändringarna trätt i kraft accepterar du att vara bunden av den nya integritetspolicyn.

Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av integritetspolicy kan du säga upp ditt konto genom att kontakta oss.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på:

ECOOMY AB
Westmangatan 47
582 16 Linköping
Sweden
info@deklarerakrypto.se