Hur man deklarerar handel med kryptovalutor: skatteguiden 2020

Att deklarera kryptovalutor liknar till stor del hur man deklarerar aktier och andra värdepapper. Det finns dock vissa skillnader som vi reder ut i denna artikeln. En av svårigheterna är hur man räknar ut vad man köpt och sålt för eftersom man inte alltid handlar från och till svenska kronor när man handlar med kryptovalutor/virtuella valutor. En annan fundamental skillnad är att man bara får kvitta 70% av sina förluster mot vinsterna.

Sammanfattning

För att deklarera dina försäljningar av kryptovalutor behöver du räkna ut två saker:

 1. Omkostnadsbelopp
  • Oftast det du köpte din kryptovaluta för
  • Varje enskild kryptovaluta har ett eget omkostnadsbelopp
  • För att räkna ut ditt omkostnadsbelopp använder man den så kallade genomsnittsmetoden (om du köpt vid flera tillfällen)
 2. Försäljningspris
  • Det du fick (omräknat till svenska kronor) vid försäljningen efter avgifter
  • När man byter mellan olika kryptovalutor så måste man räkna ut priset i svenska kronor, vid säljtillfället.

Ditt omkostnadsbelopp är alltså hur mycket du betalat i svenska kronor för ditt innehav, detta används senare vid försäljning för att räkna ut din vinst eller förlust. Vinster beskattas till 30% och förluster vid handel med kryptovalutor är avdragsgill med 70%.

Verkar det krångligt? Det är det också, men i den här artikeln förklarar vi hur du skall gå tillväga i olika situationer och händelser. Som tur är finns det tjänster och verktyg på nätet som gör det hela ganska enkelt.

Deklarerakrypto.se är ett onlineverktyg som hjälper dig med allt direkt i din webbläsare. Registrera ett konto och börja deklarera gratis med en gång. Deklarerakrypto.se räknar snabbt ut din K4, och sparar all information om du skulle behöva skriva ut uträkningen och redovisa för skatteverket.

Tänk på att informationen i den här artikeln är baserad på vår förståelse (av information och svar från skatteverket) samt skatteverkets tolkning av nuvarande lagar när denna artikeln skrevs. Kryptovalutor är fortfarande ett juridiskt osäkert område och det kan komma prejudicerande rättsfall som ändrar reglerna. Kom också ihåg att du själv är ensamt ansvarig för deklarationen du lämnar in till skatteverket. Om du är osäker bör du själv kontrollera med skatteverket och/eller söka juridisk vägledning av en expert innan du lämnar in din deklaration.

 

Kort om skatteverkets syn på kryptovaluta

 • En kryptovaluta skall ur ett skatteperspektiv inte jämföras med eller hanteras som en utländsk valuta eller värdepapper.
 • Kryptovalutor skall kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen
 • Alla händelser där man avyttrar en kryptovaluta tolkas som en försäljning och är därmed skattepliktig.
 • Varje kryptovaluta redovisas var för sig och har ett eget omkostnadsbelopp som räknas ut med den så kallade genomsnittsmetoden.
 • Vilken blankett skall jag använda?
  • K4 avsnitt D - övriga värdepapper och tillgångar. Du handlar privat med kryptovalutor på fritiden i syfte att gå med vinst, ungefär som aktiehandel. Det är inte din huvudsakliga sysselsättning.
  • T2 - Inkomst av tjänst. Du utvinner (mining) kryptovalutor som hobbyverksamhet med överskott.
  • NE - Näringsverksamhet. När krypto handel är din huvudsakliga inkomst över en längre tid och eller du utvinner kryptovalutor som genererar “stora” belopp. Skatteverket gör den här bedömningen från fall till fall. Det spelar ingen roll om du inte registrerat ett företag, verksamheten kan ändå klassas som näringsverksamhet.

 

Så använder man genomsnittsmetoden för att räkna fram ett omkostnadsbelopp

För att kunna räkna ut hur mycket skatt du skall betala eller få tillbaka i skatt så måste du räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp per kryptovaluta. Det är inte tillåtet att använda den s.k. Schablonmetoden, där man använder 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp, när du redovisar kryptovaluta.

Egentligen handlar det om att räkna ut vad du betalat för din kryptovaluta som du säljer, men om du inte köper eller säljer allt på samma gång så måste du hålla reda på hur mycket du har betalat i genomsnitt för de som du säljer exakt vid försäljningstillfället. Hela beräkningen måste göras kronologisk.

Alla köp eller när du får kryptovaluta på annat sätt (t.ex. mining) behöver du räkna om ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp, d.v.s. vad du betalat för 1 enhet av kryptovalutan. Detta används sedan vid nästa försäljning/avyttring för att räkna ut utnyttjat omkostnadsbelopp. Utnyttjat omkostnadsbelopp är alltså det som du betalat för det antal som du säljer (genomsnittligt omkostnadsbelopp multiplicerat med antal sålda).

För att räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden behöver man hålla reda på totalt outnyttjat omkostnadsbelopp. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp är vad du betalat för hela ditt nuvarande innehav. Vid ett köp så adderar man på det nya inköpskostnaden på föregående totala outnyttjade omkostnadsbeloppet. Vid en försäljning är det föregående totala outnyttjade omkostnadsbeloppet minus det utnyttjade omkostnadsbeloppet.

 

Så räknar du ut vinst eller förlust från omkostnadsbeloppet och försäljningspriset

Om du deklarerar online beräknas vinst förlust ut automatiskt av skatteverket. Du fyller in din intäkt från försäljningen och ditt (utnyttjade) omkostnadsbelopp för den försäljningen. Om du använder K4-blanketten, så gör du på samma sätt, men du får då räkna ut vinst och förlust manuellt. Olika rutor fylls i beroende på om det är en vinst eller förlust. Summan av vinster och förluster för alla kryptovalutor beräknas och överförs till ruta 7.5 respektive ruta 8.4 på inkomstdeklarationen (instruktioner finns på blanketten).

Om du har gjort flera försäljningar av en och samma kryptovaluta får du använda “förenklad redovisning”, vilket innebär att du kan samla alla vinstaffärer på en rad och alla förlustaffärer på en rad. Du får inte lägga ihop förlustaffärer och vinstaffärer på samma rad bland annat p.g.a. regeln att du bara får göra 70% avdrag för dina förluster.

 

Så vet du värdet i svenska kronor vid en försäljning

Skatteverket kräver att du räknar både omkostnadsbelopp och försäljningsvärde i svenska kronor, inte i Bitcoin eller Ethereum eller liknande kryptovaluta.

Det är inte alltid lätt att veta vad en försäljning var värd i svenska kronor vid försäljningstillfället när man t.ex. handlar mellan två kryptovalutor som LTC/BTC. Man får helt enkelt räkna ut priset på BTC i svenska kronor. Problemet är att kurserna rör sig mycket under dagen och olika handelsplatser har olika priser vid ett och samma tillfälle. Alla kryptovalutor finns inte heller listade i svenska kronor. Det finns ingen exakt metod för detta, så man behöver kunna motivera den metod man valt. Om man är tydlig och förklarar hur man gjort, t.ex. som en kommentar i sin deklaration bör man inte kunna straffas för det.

Deklarerakrypto.se räknar med dagspriser och vi använder medelkursen mellan dagslägsta och dagshögsta, vilket vi använder som underlag för att beräkna omkostnadsbelopp/försäljningsvärde i svenska kronor.

 

Händelser man skall redovisa i deklarationen

När man deklarerar kryptovalutor så behöver man hantera olika händelser på olika sätt. Nedan beskriver vi kortfattat hur man skall hantera de vanligaste händelserna. I deklarerakrypto.se hanterar vi alla dessa händelser åt dig automatiskt, bara du specificerar vilken typ av händelse det är. Detta kan du göra antingen via en manuell inmatning eller via en importfil som CSV eller Excel.

 

Så redovisar du skatt på köp av kryptovaluta

Har du bara köpt kryptovalutor med svenska kronor men aldrig sålt så behöver du inte deklarera alls. Det är när du säljer som skatteverket vill veta hur mycket vinst eller förlust du har gjort. Har du däremot köpt med en utländsk valuta (t.ex. USD, EUR) eller en annan kryptovaluta, så behöver du ta upp försäljningen av valutan du köpte med i deklarationen eftersom det räknas som en avyttring av den valutan.

Tänk på att köpen ligger till grund för omkostnadsbeloppet som behövs när du säljer, så det är viktigt att spara all information om köpen också.

 

Så redovisar du skatt på försäljning av kryptovaluta

En försäljning måste alltid tas upp i deklarationen och vinsten beskattas som kapitalvinst med 30% och en förlust får dras av med 70%. Du anger bara ditt omkostnadsbelopp och försäljningsintäkt så beräknar skatteverket din totala skatt baserat på hela din deklaration.

 

Så redovisar du skatt på handel mellan kryptovalutor

Vid varje köp eller sälj på en handelsplats mellan två olika kryptovalutor uppstår det en avyttring som du måste ta upp i din deklaration. MEN det uppstår två rader i din beräkning. Om du t.ex. säljer Litecoin för Bitcoin så skall du redovisa försäljningen (avyttringen) av Litecoin i din deklaration, samt beräkna ett nytt omkostnadsbelopp för dina Bitcoin.

I din historik på handelsplatsen står det alltid om det var ett köp eller sälj du gjorde och det är viktigt att man hanterar det på samma sätt när man deklarerar. I tjänsten deklarerakrypto.se så hanterar vi det åt dig, genom att ha två olika typer av händelser, ett för köp och ett för sälj.

 

Så redovisar du skatt på köp av vara eller tjänst

Även när du köper en vara för en kryptovaluta så betraktas det som en avyttring på samma sätt som när du säljer en kryptovaluta. Det ska alltså redovisas precis som en försäljning. Om du köper från en handlare som har ett pris angivet i svenska kronor också, är det detta pris du ska använda för att beräkna intäkten från försäljningen. Finns inte priset angivet i svenska kronor, får du beräkna vad det motsvarar i svenska kronor på annat sätt.

Detta är ett stort hinder för att kryptovalutor skall kunna slå igenom som en valuta idag. Enligt skatteverkets så måste varje köp av vara eller tjänst redovisas i deklarationen, vilket förstås blir ohållbart, om man skulle använda börja använda kryptovalutor i vardagen. Tjänster som denna underlättar, speciellt när man automatiskt kan överföra sina inköp till systemet och räkna ut skatten automatiskt.

Det samma gäller även köp av tjänst, som t.ex. en renovering eller hyra av en server på nätet. Det gäller också om du använder kryptovalutor för att spela på casino, poker eller sportspel.

 

Så redovisar du skatt på överföring mellan olika wallets

Överföringar mellan dina egna virtuella plånböcker (wallets) beskattas inte, dock så kommer du förlora lite kryptovaluta i överföringskostnader. Om du inte drar av de från ditt innehav så kommer inte antalet du har kvar efter uträkning att stämma med det du har i slutändan. Om du använder deklarerakrypto.se  så stödjer vi det fullt ut.

 

Så redovisar du skatt gåva med kryptovaluta

Har du avsikt att ge en gåva i syfte att gynna mottagaren utan att kräva något tillbaka så är det skattefritt i Sverige sedan 2015.

Om får en gåva i kryptovalutor så behöver du inte betala skatt för själva mottagandet av gåvan, det är först när du avyttrar (säljer dem) som beskattningen kommer in. Så om du t.ex. får Bitcoin värda 1000 kr så blir det ditt omkostnadsbelopp. Om du senare säljer dem för 1200 kr ska du skatta för vinsten du gjort d.v.s. 30% av 200 kr.

Om du ger någon annan en gåva i kryptovalutor, räknas detta som en avyttring som du måste redovisa i din deklaration. Det är du som behöver betala skatten på eventuell vinst inte den personen/organisationen som du ger dem till.

 

Så redovisar du skatt på airdrop och hard forks

Vad vi har förstått räknas airdrops och hard forks som en gåva och hanteras därför som händelsen mottagen gåva. Det kan finnas fall där det räknas som inkomst istället för gåva, t.ex. när du har klickat “like” på en facebook hemsida för att få en airdrop. Detta anses vara ett motkrav som gör att det inte längre handlar om en frivillig värdeöverföring med så kallad gåvoavsikt.

 

Så redovisar du skatt på inkomst av kryptovaluta

Inkomst av kryptovaluta behöver redovisas som inkomst av tjänst i din deklaration. Omkostnadsbeloppet anges som värdet av inkomsten. Det är när du får betalningen som du beräknar värdet (omkostnadsbeloppet) i svenska kronor.

Kom ihåg att när du sedan avyttrar dem, så behöver du även deklarera detta på din K4 avsnitt D.

Deklarerakrypto.se hanterar inte inkomst av tjänst (T2) för tillfället, men du kan använda systemet för att få ut värdet (omkostnadsbeloppet) som du sen anger som inkomst. Däremot hjälper systemet dig med redovisningen på K4 senare när du säljer din kryptovaluta.

 

Så redovisar du skatt på stulen / förlorad kryptovaluta

Om du har tappat bort nyckeln till din virtuella plånbok (crypto wallet) eller en handelsplats har blivit hackad och därmed inte längre har tillgång till kryptovalutan, så får man enligt skatteverket inte dra av en förlorad kryptovaluta som en förlust, då det enbart är vi en försäljning som man kan yrka på avdrag för en förlust.

När du deklarerar med deklarerakrypto.se finns ändå en händelsetyp “Stulen/Förlorad”. Denna händelse kommer endast räkna ner ditt totala antal och inte ge upphov till en förlust i din deklaration. Den finns med för att totalen i ditt innehav ska bli korrekt och för att du ska kunna följa din historik. Det är viktigt att innan du skickar in att kontrollera att totalen i ditt innehav stämmer med beräkningen så att du inte missat något.

 

Så redovisar du skatt på lån med kryptovaluta

Skatteverket anser att utlåning av kryptovaluta beskattas enligt gällande regler för försäljning. Alltså samma som vid en köp och sälj av kryptovaluta.

 • Utlåning/Återbetalning av lån: Samma som avyttring / försäljning.
 • Lån av kryptovaluta/Få tillbaka lån: Samma som köp av kryptovaluta.
 • Ränta: Om du tar ut eller betalar ränta på lånet så beskattas det som en ränteinkomst/räntekostnad. Det är värdet i svenska kronor vid tidpunkten du får/betalar ränta som används för att beräkna omkostnadsbeloppet.

 

Så redovisar du skatt på "staking" av kryptovaluta

Staking anses vara det samma som att låna ut kryptovaluta. Alltså samma regler som lån ovan.

 

Så redovisar du skatt på mining av kryptovaluta

Om du bara minar som hobbyverksamhet, vilket gäller för de allra flesta fall som privatperson, behöver du oftast inte deklarera själva miningen alls eftersom det är väldigt svårt att göra vinst. Om du ändå genererat en vinst efter att du dragit av dina kostnader behöver det deklareras på inkomst av tjänst (T2). Notera att om kostnaderna i en hobbyverksamhet är större än intäkterna får det uppkomna underskottet inte kvittas mot andra tjänsteinkomster. Det finns mer information här om mining på Skatteverkets hemsida.

Omkostnadsbeloppet räknas ut genom att ta marknadsvärdet av valutan i svenska kronor när du tilldelas kryptovalutan. Du behöver alltså hålla reda på tidpunkten du fick betalningen och antalet. När du sedan avyttrar (säljer) dem uppkommer det en kapitalvinst eller kapitalförlust precis på samma sätt som om du köpt dem och det ska deklareras på K4.

Du kan använda deklarerakrypto.se för att lägga in din mining, det finns en egen händelsetyp för det. Tjänsten hanterar för tillfället inte redovisning av inkomst av tjänst (T2), men hjälper att räkna ut värdet av inkomsten i svenska kronor. Systemet räknar självklart ut din värdeförändring när du avyttrar det du minat för att kunna deklarera din kapitalvinstskatt.

 

Spara underlag för banker och skatteverket

Det är extremt viktigt att spara allt underlag som du får när du handlar med kryptovalutor annars kan du få stora problem.

Skatteverket behöver bara få in en förenklad deklaration från dig, men kan på begäran vilja se följande:

 • Din uträkning
  • Hur du kommit fram till dina vinster och förluster
  • Vi på deklarerakrypto.se har valt att presentera uträkningen på samma sätt som skatteverkets blankett, så om de skulle be om din uträkning så kan du ladda hem den från systemet.
 • Kvitton som styrker dina köp
  • Kontoutdrag från banker
  • Kvitto från växlingsbolag. Exempelvis hos Safello så får man kvitto via mail.
  • Transaktionshistorik på handelsplatser (t.ex. Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance)
 • Blockchain transaktioner mellan wallets

Om du vill växla tillbaka dina kryptovalutor till kronor så kan din bank begära att du kan styrka vart då fått dina pengar ifrån. Detta på grund av lagar kring KYC (Know Your Customer) och för att förhindra penningtvätt. Det som kan hända är att banken stoppar transaktionen och kontaktar dig. Har du inte något underlag då kan det i värsta fall hända att du inte får ut dina pengar.

Bankerna kommer vilja ha in följande:

 • Kvitton på när du anskaffade dina kryptovalutor.
 • Om kryptovalutan du införskaffat har blivit betydligt mer värd än när du köpte den, eller du har handlat och gjort stora vinster, så kan du behöva styrka värdeutvecklingen med t.ex. din handelshistorik.

Här kan även underlag från deklarerakrypto.se vara till stor hjälp, då vi gör det enkelt att ladda hem hela uträkningen och värdeförändringen.

 

Var öppen och tydlig mot skatteverket

När man deklarerar så finns det en ruta som heter “Övriga upplysningar” i deklarationen. Ange hur du räknat eller tänkt vid olika situationer om det är oklart vad som är rätt. Det kan till exempel handla om ett fall som är otydligt och inte beskrivs i skatteverkets riktlinjer. Gör man det så minimerar man risken att bli anklagad för att ha försökt undanhålla något eller fuska med deklarationen.